Contact

Associate Professor, Dr. Jie Liu

Secretariat, IPDO 2019

College of Mechanical and Vehicle Engineering, Hunan University

Professional address: Lushan Road(S), Yuelu District, Changsha, Hunan, 410082, P.R. China

E-mail: IPDO2019@hebut.edu.cn

liujie@hnu.edu.cn

Tel: +86 18890376710

 

Professor, Dr. Yourui Tao

Registration Fee and Hotel Information

School of Mechanical Engineering, Hebei University of Technology,

Professional address: Xiping Road No. 5340, Beichen District, Tianjin, 300130, P.R. China

E-mail: taoyourui@hebut.edu.cn

Tel: +86 13752555389

Important Dates

 

Previous IPDO Symposia