Contact

Associate Professor, Dr. Jie Liu

Secretariat, IPDO 2019

College of Mechanical & Vehicle Engineering,Hunan University

E-mail: IPDO2019@hebut.edu.cn

liujie@hnu.edu.cn

 

Professor, Dr. Yourui Tao

Registration Fee and Hotel Information

School of Mechanical Engineering, Hebei University of Technology

E-mail: taoyourui@hebut.edu.cn

Important Dates

 

Previous IPDO Symposia